bơm tay thủy lực larzep W00307;W10707;W20707;WP20707;W11207;W21207;W22307;W24307;W07807

Mã sản phẩm: 047
Xuất xứ: Hàn Quốc
Nhãn hiệu sản phẩm: LARZEP
Giá: - VND
Số lượng tối thiểu: 1 chiếc
Khả năng cung cấp: 100 chiếc/tuần
Thời gian giao hàng:
Mô tả ngắn gọn: bơm tay thủy lực larzep W00307;W10707;W20707;WP20707;W11207;W21207;W22307;W24307;W07807

bơm tay thủy lực larzep W00307;W10707;W20707;WP20707;W11207;W21207;W22307;W24307;W07807

BƠM TAY THUỶ LỰC LARZEP

SINGLE ACTING

Type Speeds Usable oil Model Oil displacement per stroke (cm³) Pressure rating (bar) Weight
S/A No. cm³ LARZEP 1st Stage 2nd Stage 1st Stage 2nd Stage kg
Single Acting 1 240 W00307 - 2,2 - 700 2,7
Single Acting 1 660 W10707 - 2,6 - 700 5,5
Single Acting 2 660 W20707 8,1 2,0 20 700 5,5
Single Acting 2 740 WP20707 9,0 2,1 20 700 6,4
Single Acting 1 1.200 W11207 - 2,6 - 700 6,5
Single Acting 2 1.200 W21207 8,1 2,0 20 700 6,5
Single Acting 2 2.400 W22307 13,2 2,2 20 700 12
Single Acting 2 4.200 W24307 16,5 2,8 20 700 20
Single Acting 2 7.500 W07807 120,0 4,6 20 700 30

DOUBLE ACTING

Type Speeds Usable oil Model Oil displacement per stroke (cm³) Pressure rating (bar) Weight
D/A No. cm³ LARZEP 1st Stage 2nd Stage 1st Stage 2nd Stage kg
Double Acting 2 2.400 X22307 13,2 2,2 20 700 14
Double Acting 2 4.200 X24307 16,5 2,8 20 700 23
Double Acting 2 7.500 X07807 120,0 4,6 20 700 32
 
 

Các sản phẩm cùng thể loại - bơm tay thủy lực larzep W00307;W10707;W20707;WP20707;W11207;W21207;W22307;W24307;W07807

Chat với gian hàng
;