palang cân bằng tigon TW-00;TW-0;TW-3;TW-5;TW-9;TW-15;TW-22;TW-30;TW-40;TW-50;TW-60;TW-70

Mã sản phẩm: 032
Xuất xứ: Hàn Quốc
Nhãn hiệu sản phẩm: tigon
Giá: - VND
Số lượng tối thiểu: 1 chiếc
Khả năng cung cấp: 100 chiếc/tuần
Thời gian giao hàng:
Mô tả ngắn gọn: palang cân bằng tigon TW-00;TW-0;TW-3;TW-5;TW-9;TW-15;TW-22;TW-30;TW-40;TW-50;TW-60;TW-70

palang cân bằng tigon TW-00;TW-0;TW-3;TW-5;TW-9;TW-15;TW-22;TW-30;TW-40;TW-50;TW-60;TW-70

  tw-1r  
     
Model
Capacity
Stroke
Weight
lbs.
kg
feet
mm
lbs.
kg
TW-00
1.1-3.3
0.5-1.5
1.64
0.5
0.4
0.2
TW-0
1.1-3.3
0.5-1.5
3.28
1.0
1.1
0.5
TW-3
2.2-6.6
1.0-3.0
4.27
1.3
3.1
1.4
TW-5
5.5-11.0
2.5-5.0
4.27
1.3
3.3
1.5
TW-9
9.9-19.8
4.5-9.0
4.27
1.3
7.5
3.4
TW-15
19.8–33.1
9.0-15.0
4.27
1.3
8.4
3.8
TW-22
33.1-48.5
15.0-22.0
4.92
1.5
15.9
7.2
TW-30
48.5-66.1
22.0-30.0
4.92
1.5
16.8
7.6
TW-40
66.1-88.2
30.0-40.0
4.92
1.5
21.6
9.8
TW-50
88.2-110.3
40.0-50.0
4.92
1.5
22.9
10.4
TW-60
110.3-132.3
50.0-60.0
4.92
1.5
25.6
11.6
TW-70
132.3-154.3
60.0-70.0
4.92
1.5
26.0
11.8

Các sản phẩm cùng thể loại - palang cân bằng tigon TW-00;TW-0;TW-3;TW-5;TW-9;TW-15;TW-22;TW-30;TW-40;TW-50;TW-60;TW-70

Chat với gian hàng
;